SimPad™ Plus

Το SimPad PLUS είναι μια λειτουργική συσκευή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των προπλασμάτων και των προσομοιωτών της Laerdal και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και στους εξομοιωτές δεξιοτήτων καθώς και σε προσομοιώσεις με ηθοποιούς-ασθενείς. Επιτρέπει στους εκπαιδευτές, νέους ή έμπειρους, να προσφέρουν εξαιρετικά αποτελεσματική εκπαίδευση μέσω της προσομοίωσης.

Με την έξυπνη φιλική οθόνης αφής, τον σχεδιασμό του για προσομοίωση εν κινήσει, τα εύκολα διαχειριζόμενα σενάρια και το ολοκληρωμένο αρχείο καταγραφής των δεδομένων της εκπαίδευσης, το SimPad PLUS θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους εκπαιδευτικούς σας στόχους με μεγαλύτερη ευκολία.


Χρησιμοποιήστε το SimPad Plus για να:

 • Εκπαιδεύσετε προηγμένες ικανότητες διάσωσης σε προ-νοσοκομειακό περιβάλλον.
 • Τυποποιήσετε την εκπαίδευση των δεξιοτήτων χειρισμού ασθενών.
 • Παρέχετε υψηλής ποιότητας προηγμένη κατάρτιση δεξιοτήτων.
 • Βελτίωσετε τη θεραπεία σε νεογέννητα που κινδυνεύουν.
 • Παρέχετε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ.
 • Εκπαιδευτείτε χρησιμοποιώντας εξομοιωτές δεξιοτήτων με κλινική ακρίβεια.

Ρεαλιστική κλινική εμπειρία
Βελτιώστε τον κλινικό ρεαλισμό και προκαλέστε τις ικανότητες σκέψης των εκπαιδευομένων με δυναμική παρακολούθηση και αλληλεπίδραση με τους "ασθενείς". Η προαιρετική "οθόνη ασθενούς" παρέχει συνοπτική κλινική επισκόπηση και προσομοιώνει φυσιολογικές παραμέτρους όπως HR, ECG, SpO2, BP, RR, Θερμοκρασία, etCO2 και 12 lead. Το ακουστικό και το μικρόφωνο που περιλαμβάνονται θα επιτρέψουν την αποτελεσματική αμφίδρομη επικοινωνία με τον "ασθενή", προσθέτοντας ρεαλιστικότητα στη προσομοίωση.


Βασικά χαρακτηριστικά του SimPad PLUS

 • Φορητότητα
 • Αμεση ρύθμιση σεναρίου
 • Διαισθητική οθόνη αφής
 • Έλεγχος ζωτικών σημείων ασθενών και φυσιολογικών παραμέτρων
 • Βέλτιστη συλλογή δεδομένων για αποτελεσματικές διορθώσεις επιδόσεων

Εργαστείτε με τον τρόπο που σας ταιριάζει
Ο διπλός τρόπος (χειροκίνητος/αυτόματος) λειτουργίας, σημαίνει ότι το SimPad PLUS διαθέτει δύο μοναδικούς τρόπους για τον έλεγχο των προσομοιώσεων. Οι εκπαιδευτές μπορούν να ρυθμίσουν μεμονωμένα τις παραμέτρους για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο ή να χρησιμοποιήσουν προ-προγραμματισμένα σενάρια για να αυξήσουν την τυποποίηση.

 • Χειροκίνητη λειτουργία
Λειτουργία "on-the-fly" για τον πλήρη έλεγχο όλων των παραμέτρων ή χρησιμοποιήση "Θέμάτων" για πιο συνεπή εμπειρία προσομοίωσης. Τα "θέματα" παρέχουν έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο για να αλλάξετε την κατάσταση του ασθενούς με ένα μόνο άγγιγμα της οθόνης.
 • Aυτόματη Λειτουργία
Χρησιμοποιήστε προ-προγραμματισμένα σενάρια για έναν απλό και αποτελεσματικό τρόπο εκτέλεσης μιας προσομοίωσης. Τα καταγεγραμμένα συμβάντα, καθώς και τα συμβάντα που ανιχνεύονται από τον προσομοιωτή ασθενούς, μπορούν να οδηγήσουν αυτόματα το σενάριο προς διαφορετικές κατευθύνσεις.


Αποτελεσματική ανασκόπηση και αξιολόγηση
Χρησιμοποιήστε την ενσωματωμένη εφαρμογή, για την ανασκόπηση της εκπαίδευσης αμέσως μετά την προσομοίωση, ή ενσωματώστε το "SimView", το "SimView Mobile" ή το "Session Viewer" για να χρησιμοποιήσετε την εγγραφή βίντεο παράλληλα με το αρχείο καταγραφής συμβάντων και την "οθόνη του ασθενούς", για να αυξήσετε τις πληροφορίες που παρέχονται κατα την ανασκόπηση της εκπαίδευσης.


Χαρακτηριστικά

Πίεση Αίματος Παλμοί
 • Aκουστική και ψηλαφητή πίεση
 • Ηχοι Korotkoff συγχρονισμένοι με προγραμματιζόμενο ΗΚΓ
 • Ελεγχος Ηχου Korotkoff σε 10 βήματα, 0-9
 • Η συστολική και διαστολική πίεση μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά σε βήματα των 2mmhg/li>
 • Συστολική 0-300mmhg, Διαστολική 0-200 mmhg
 • Ακουστικό κενό πίεσης, με on/off χαρακτηριστικό
 • Ακρίβεια πίεσης +/- 4mmhg
 • Δυνατότητα βαθμονόμησης για ρύθμιση αισθητήρα πίεσης και πιεσόμετρου
 • Ελέγχει τους καρωτιδικούς, βραγχιακούς, ακτινικούς και ομφάλιους παλμούς (οι διαθέσιμοι παλμοί διαφέρουν ανάλογα με το ανδρείκελο)
 • Οι παλμοί ενεργοποιούνται μόνο όταν ψηλαφηθούν
 • Οι παλμοί συγχρονίζονται με το ΗΚΓ
 • Η ένταση των παλμών μπορούν να ρυθμιστούν ανεξάρτητα
 • Ο βραγχιακός παλμός σταματά οταν η πίεση υπερβεί τα 20 mmhg
 • Ο ακτινικός παλμός σταματά off οταν η πίεση στο πιεσόμετρο υπερβεί την συστολική
Ηχοι Πνευμόνων Καρδιακοί Ηχοι
 • Συγχρονισμένοι με τον ρυθμό αναπνοής, 0-60bpm
 • Eπιλογή ήχου μεμονωμένου ή αμφοτέρων των πνευμόνων
 • Τραχείς τριγμοί
 • Λεπτοί τριγμοί
 • Κανονικοί ήχοι αναπνοής
 • Πνευμονία
 • Εισπνευστικός Συριγμός
 • Εκπνευστικός Συριγμός
 • πλευριτική τριβή
 • Ρόγχος
 • Συγχρονισμένο με προγραμματιζόμενο ΗΚΓ
 • Στένωσις αορτής
 • Πλευριτική Τριβή
 • Φύσημα Austin Flint
 • Διαστολικό Φύσημα
 • Συστολικό Φύσημα
 • Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας
 • Ηχοι διάνοιξης βαλβίδων
 • Μεσοκοιλιακή επικοινωνία (έλλειμμα)
 • Μεσοκολπική επικοινωνία (έλλειμμα)
 • Πνευμονική Στένωση
 • Λειτουργικό φύσηµα
 • Κανονικοί ήχοι καρδιάς
Ήχοι του εντέρου Φωνητικοί Ηχοι
 • Κανονικοί και μη φυσιολογικοί ήχοι του εντέρου
 • Βορβορυγμός
 • Εμβρυϊκοί τόνοι
 • Υπερδραστικό Εντερο
 • Υποτονικό έντερο
 • Κανονικό έντερο
 • Ήχοι που παράγονται από υπολογιστή, σε συνδυασμό με φωνητική είσοδο (μέσω μικροφώνου)
 • Βήχας
 • Εμετός
 • Γκρίνιασμα
 • Κραυγή
 • Δυσκολία στην αναπνοή
 • Ναι- Οχι
 • Λόξυγγας(Βρέφος)
 • Κλάμα (Βρέφος)
ΗΚΓ Λειτουργία καταγραφής / σεναρίου
 • ΗΚΓ 3 – 4 απαγωγών
 • Δυνατότητες βηματοδότησης και απινίδωσης
 • Εκτεταμένη βιβλιοθήκη ΗΚΓ που βασίζεται στη βιβλιοθήκη του SimMan 3G
 • Με προαιρετική οθόνη ασθενούς: ΗΚΓ 12 απαγωγών
 • Λήψη των αρχείων καταγραφής και των δεδομένων σε έναν υπολογιστή
 • Όλες οι επεμβάσεις, τα ζωτικά σημεία και οι σημειώσεις είναι σε χρονολογική σειρά καικαταγράφονται στο αρχείο καταγραφής δεδομένων του SimPad PLUS
 • Τα αρχεία καταγραφής SimPad PLUS μπορούν να προβληθούν στη συσκευή SimPad PLUS ή σε έναν υπολογιστή για την ανασκόπηση της εκπαίδευσης μετά την προσομοίωση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι

           TK 17455

   Tel:  +30 210 9834733

   Fax: +30 210 9847016

    info@vascomedical.gr

Share with Others

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι