Η Εταιρεία

Καταξιωμένη πορεία.

Η Vasco Medical ιδρύθηκε την 21η Μαϊου 1991 και ξεκίνησε προμηθεύοντας τα Ελληνικά νοσοκομεία με αναλώσιμα υλικά καρδιολογικών συσκευών. Τον Φεβρουάριο του 1993 ξεκίνησε συνεργασία με την Εταιρεία Laerdal Medical.

Η αύξηση των πωλήσεων έως τον Δεκέμβριο του 1994 ήταν θεαματική και στις 23 Φεβρουαρίου του 1995 η Vasco Medical ξεκινάει αποκλειστική συνεργασία με την Laerdal Medical.


Απο το 2015 η εταιρεία μας διαθέτει και προϊόντα ανάπτυξης δεξιοτήτων χειρουργικής εκπαίδευσης της εταιρείας Medical-x για να καλύψει το κενό σε ανάγκες εκπαίδευσης της προσομοίωσης γενικής και εξειδικευμένης χειρουργικής.

  Πιστοποιήσεις - Διεθνείς Συνεργασίες

Διεθνής Ποιότητα.

Η Εταιρεία διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1348/2004 δραστηριοποιούμενη στη διάθεση εκπαιδευτικών και θεραπευτικών προϊόντων επειγόντων περιστατικών, υψηλής τεχνολογίας.

Απο τον Ιαν 2011 η εταιρεία είναι καταχωρημένη στο μητρώο προμηθευτών της NAMSA, με δυνατότητα διάθεσης των υλικών της στο ΝΑΤΟ.

 

 

   Το Εκπαιδευτικό Κέντρο

Η Δύναμη στην εκπαίδευση.

Η Εταιρεία μας , γνωρίζοντας τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης στο επείγον περιστατικό, δημιούργησε τη SimuLand το πρώτο κέντρο προσομοίωσης εκπαίδευσης, με πλήρη υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Με τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων, που περιλαμβάνουν τη χρήση προσομοιωτή, μπορούν να υλοποιηθούν εκπαιδεύσεις επαγγελματιών υγείας και ιδιωτών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι

           TK 17455

   Tel:  +30 210 9834733

   Fax: +30 210 9847016

    info@vascomedical.gr

Share with Others

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι