Little Junior™ QCPR

Το Little Junior QCPR είναι το ίδιο ανθεκτικό, ελαφρύ πρόπλασμα µε τo αρχικό Little Junior, με τεχνολογία QCPR που παρέχει:

 • Απολογισμό σε πραγματικό χρόνο για τις συμπιέσεις και τις εμφυσήσεις
 • Μια σύνοψη µε συνολική βαθµολογία και προτάσεις βελτίωσης
 • Λεπτοµέρειες σχετικά µε την απελευθέρωση της συµπίεσης, το βάθος και το ρυθµό, τον όγκο εξαερισµού, τον αριθµό των συµπιέσεων / εξαερισµών / κύκλων

Πλεονεκτήματα Προϊόντος:

 • Εκπαιδευτικά αποτελεσματικό, καθώς προσφέρει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για εκμάθηση ΚΑΡΠΑ στο παιδί.
 • Πολύ οικονομικό, παρέχοντας τη δυνατότητα αγοράς περιισοτέρων προπλασμάτων, έτσι ώστε να αυξάνεται η πρακτική εξάσκηση ανάμεσα στους εκπαιδευομένους, επιτρέποντας να εκπαιδευτούν περισσότεροι μαθητές.
 • Τα ρεαλιστικά ανατομικά σημεία, παρέχουν τα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διδασκαλία στις κατάλληλες τεχνικές ΚΑΡΠΑ.
 • Με βολικό και ελαφρύ σχεδιασμό το Little Junior είναι εύκολο στη μεταφορά.
 • Η ανθεκτική κατασκευή επιτρέπει μακροχρόνια χρήση.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:

 • Το στόμα και η ρινική οδός επιτρέπουν ρεαλιστικές εμφυσήσεις που απαιτούνται για αερισμό στόμα-με-μύτη και στόμα-με-στόμα.
 • Η φυσική απόφραξη των αεραγωγών επιτρέπει στους μαθητές να μάθουν τη σημαντική τεχνική της απελευθέρωσης του αεραγωγού, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις.
 • Η έκταση κεφαλής, το τράβηγμα πηγουνιού και η ανάσπαση κάτω γνάθου, επιτρέπουν στους μαθητές να εκπαιδευτούν στις σωστές πρακτικές που είναι απαραίτητες προκειμένου να αναζωογονήσουν έναν πραγματικό ασθενή.
 • Ρεαλιστική λειτουργία των αεραγωγών. Ο αεραγωγός παραμένει αποφραγμένος χωρίς κατάλληλη έκταση κεφαλής ή τράβηγμα πηγουνιού ή ανάσπαση κάτω γνάθου. Το στήθος εκπτύσεται με σωστές εμφυσήσεις.
 • Τα ακριβή ανατομικά σημεία (το πλευρικό τόξο, η ξιφοειδής απόφυση) επιτρέπουν στον εκπαιδευόμενο να αναγνωρίσει όλα τα ανατομικά σημεία για την πρακτική εκπαίδευση ΚΑΡΠΑ.
 • Το ηχητικό σήμα "clicker" βοηθά τους εκπαιδευόμενους να εκπαιδευτούν στο σωστό βάθος των εξωτερικών θωρακικών συμπιέσεων.
 • Η ρεαλιστική αντίσταση του στήθους επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν την σωστή πίεση που απαιτείται προκειμένου να εξασκηθούν στις σωστές εξωτερικές θωρακικές συμπιέσεις σε μια πραγματική περίπτωση.
 • Επιτρέπει στον εκπαιδευτή μέσω ειδικής εφαρμογής, να παρακολουθεί τις επιδόσεις μέχρι και έξι εκπαιδευομένων ταυτόχρονα, επεμβαίνοντας άμεσα σε περιπτώσεις που οι πιέσεις δεν έ χουν τη σωστή συχνότητα ή βάθος ή όταν ο αερισμός δεν είναι σωστός (Μοντέλο QCPR)
 • Latex Free υλικό για την ασφάλεια των εκπαιδευομένων
 • Οικονομικοί αεραγωγοί μιάς χρήσης για γρήγορο και εύκολο καθαρισμό. Αφαιρούμενο και επαναχρησιμοποιούμενο πρόσωπο για εύκολο καθαρισμό και συντήρηση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι

           TK 17455

   Tel:  +30 210 9834733

   Fax: +30 210 9847016

    info@vascomedical.gr

Share with Others

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι