Το Angio-X είναι μια εξαιρετικά ρεαλιστική λύση προσομοίωσης ενδοαγγειακών επεμβάσεων, παρέχοντας τεράστιες δυνατότητες για τη μελέτη και την κατάρτιση των μελλοντικών χειρουργών και των ομάδων χειρουργείου.

Η σειρά των προσομοιωτών ενδοαγγειακών επεμβάσεων επιτρέπει την εκμάθηση των δομών των συστημάτων αγγειογραφίας, την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στο χειρισμό των ενδοαγγειακών οργάνων και την εδραίωση της ήδη υπάρχουσας θεωρητικής γνώσης των τεχνολογιών και των τακτικών της αγγειογραφίας.

Η δυνατότητα επιλογής μοντέλου καθιστά δυνατή την επιλογή της βέλτιστης λύσης, όσον αφορά το είδος της μελέτης, το μέγεθος της εκπαιδευτικής ομάδας και το απαιτούμενο επίπεδο προσομοίωσης στην ενδοαγγειακή παρέμβαση.


 

Angio-X Expert

Ο προσομοιωτής έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναπτυχθούν πρακτικές δεξιότητες στην ενδοαγγειακή παρέμβαση και να εδραιωθούν οι ήδη υπάρχουσες θεωρητικές γνώσεις για την ραδιο-ενδοαγγειακή θεραπεία

 

Angio-X Smart

Το Angio-X Smart είναι ένας συμπαγής σε μέγεθος προσομοιωτής, εύκολος στη μεταφορά. Ο προσομοιωτής είναι κατάλληλος για παρουσιάσεις και εκπαιδεύσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες ενδοαγγειακής χειρουργικής


Instrument tracking system

Μερικά ομοαξονικά εισαγόμενα όργανα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ενδοαγγειακής παρέμβασης. Έχουμε αναπτύξει το σύστημα παρακολούθησης του προσομοιωτή σχετικά με αυτό το σημαντικό χαρακτηριστικό.

 • Οι κινήσεις τριών οργάνων παρακολουθούνται ταυτόχρονα
 • Παρακολούθηση διαμήκους κίνησης οργάνων
 • Παρακολούθηση περιστροφής μέσου
 • Υψηλή ακρίβεια ανίχνευσης κίνησης
 • Το σύστημα βαθμονομείται αυτόματα όταν εξάγονται τα όργανα


Ενδοαγγειακά όργανα

Όλα τα όργανα που απαιτούνται για την απόδοση ενδοαγγειακής επέμβασης χρησιμοποιούνται στον προσομοιωτή:

 • Διαγνωστικός και καθοδηγητικός ενδοαγγειακός καθετήρας
 • Διαγνωστικό οδηγό σύρμα και μικροοδηγός
 • Μικροκαθετήρες
 • Εμβολικές διατάξεις προστασίας
 • Καθετήρες διαστολής μπαλονιού
 • Διογκούμενα με μπαλόνι και αυτοδιαστελλόμενα στεντ
 • Πηνία εμβολισμού


Απομίμηση σύστηματος αγγειογραφίας

Σε συνεργασία με τον προσομοιωτή, ο ασκούμενος ασκει την αρχή της λειτουργίας του C-arm και μελετά σύγχρονες αγγειογραφικές τεχνολογίες

 • Ρεαλιστική ροδοντοσκοπική εικόνα
 • Μοντελοποίηση παράγοντα αντίθεσης που διαδίδεται μέσω των αρτηριών
 • Χρήση τεχνολογιών ψηφιακής αφαίρετικής αγγειογραφίας
 • Η κονσόλα και τα πεντάλ μιμούνται το σύστημα διαχείρισης ενός πραγματικού συστήματος αγγειογραφίας
 • Ξεχωριστή μονάδα απεικόνισης για εργασία με ήδη υπάρχουσες αγγειογραφίες
Εκπαιδευτικές και πρακτικές ενότητες

Όλες οι εκπαιδευτικές ενότητες που είναι σχεδιασμένες για ενδοαγγειακές επεμβάσεις περιλαμβάνουν διάφορες κλινικές περιπτώσεις. Το πρόγραμμα παρακολουθεί αυτόματα την απόδοση των σταδίων παρέμβασης από τον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσομοίωσης.


Στενώσεις καρωτιδίων
Εκπαιδευτικές βαθμίδες παρέμβασης με διαφορετικές θέσεις στένωσης, συσκευές προστασίας περιφερικού εμβολισμού και βασικές αρχές χρήσης αυτοδιαστελλόμενων στεντ.
Στεφανιαία στένωση
Επιλεκτικός καθετηριασμός στεφανιαίων αρτηριών μελετώντας τους διάφορους τύπους ανατομίας της αορτής, μικροακτινωτά σύρματα, καθετήρες διαστολής,στεντ με μπαλόνι σε διάφορα καρδιακά διακλαδισμένα αγγεία.
Νεφρική στένωση
Στάδια παρέμβασης κατάρτισης επιδόσεων επικεντρωμένα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις προέλευσης νεφρικών αρτηριών και εντοπισμό διαφορετικών παθήσεων των αγγείων.
Λαγόνιος στένωση
Αγγειοπλαστική και λαγόνιος στεντ με χρήση ομόπλευρης και αντίθετης μηριαίας προσέγγισης
Εγκεφαλική στένωση
Δυνατότητα εκπαίδευσης μιας περίπλοκης διαδικασίας αγγειοπλαστικής και ενδοκρανιακών αρτηριών με χρήση στεντ και εδραίωσης της γνώσης των τακτικών παρέμβασης.
Εμβολισμός ενδοκρανιακού ανευρύσματος
Ενδοκρανιακή τεχνική εμβολισμού σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους ανατομίας και τον εντοπισμό του προβλήματος, με χρήση μικροκαθετήρων και σπειρών εμβολισμού.
 
Εμβολιασμός αρτηριών της μήτρας
Τα στάδια της εμβολής των αρτηριών της μήτρας και η εξειδίκευση των ειδικών πτυχών σε σχέση με τους διαφορετικούς τύπους ανατομίας. Χρήση ενός ειδικού καθετήρα για εμβολιασμό αρτηριών της μήτρας και εμβολικoί παράγοντες
Βασικές δεξιότητες στην ενδοαγγειακή χειρουργική
Ενδοαγγειακά καθοδηγητικά σύρματα καθετήρων, πηνία εμβολισμού σε μη ανατομική εκπαίδευση χρήσης περιβάλλοντος. Ο αγγειογράφος χρησιμοποιεί τα βασικά στοιχεία εκπαίδευσης
EVAR
Η αποκατάσταση της κοιλιακής αορτής ανευρύσματος είναι μια υπομονάδα κατάρτισης με δύο διαφορετικές ανατομίες που βοηθούν στην κατανόηση των κυριότερων διαδικαστικών βημάτων του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του κοιλιακού διχαλωτού μοσχεύματος στεντ και της χρήσης του αντίπλευρου σκέλους, της τοποθέτησης και της ανάπτυξης του.
 
TEVAR
Η αποκατάσταση του θωρακικού αορτικού ανευρύσματος είναι μια ενότητα εκπαίδευσης με δύο διαφορετικές ανατομίες που βοηθούν στην κατανόηση των κύριων διαδικαστικών βημάτων της χρήσης του μοσχεύματος του θωρακικού τοιχώματος, της τοποθέτησης και της ανάπτυξής του.
Προηγμένες στεφανιαίες παρεμβάσεις
Ο έλεγχος των επιλεκτικών στεφανιαίων καθετηριασμών, διαστολής και καρδιακών παθολογιών (συμπεριλαμβανομένων τόσο των στενωμάτων όσο και της απόφραξης) πραγματοποιούνται στο μάθημα τηςπαρέμβασης. Οι ανατομίες που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις βασίζονται στο DICOM πραγματικών ασθενών.Ρεαλιστικά όργανα αντιστοιχούν πλήρως σε πραγματικές ενδοεγχειρητικές. Μπορεί να προκύψουν διάφορες επιπλοκές στο μάθημα παρέμβασης λόγω των λανθασμένων ενεργειών του εκπαιδευόμενου.
Αλλοιώσεις κάτω από το γόνατο
Οι αγγειοπλαστικές και οι αρτηρίες ΒΤΚ επηρεάζονται από τις στενώσεις των περιοχών κατά την διάρκεια της επέμβασης. Οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ανατομίας και εντοπισμό θέσεων αγγείων..
Επιφανειακή μηριαία αρτηρία
Η αγγειοπλαστική και οι στενωτικές περιοχές που έχουν προσβληθεί από SFA εκτελούνται κατά τη διάρκεια της παρέμβασης. Διαφορετικοί τύποι επιρροής περιλαμβάνουν στένωση, απόφραξη, ανευρύσματα, παρεμπόδιση παράκαμψης. Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι ενδοεγχειρητικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων μικροδιακοπτών διαφορετικής μορφής και διαμέτρου, των ενδοπροθέσεων και των μοσχευμάτων στεντ, των συσκευών εισόδου Re και των μπαλονιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Ταξιαρχών 36 Α Καλαμάκι

           TK 17455

   Tel:  +30 210 9834733

   Fax: +30 210 9847016

    info@vascomedical.gr

Share with Others

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι